Speelbord:

Die Werft

Uitgever: Czech Games Edition
Jaartal: 2009
Aantal spelers: 2-4
Aangegeven spelduur: 30 min per speler
Aangegeven leeftijd: vanaf 11 jaar
Spelauteur: Vladimír Suchý
FORUM-beoordeling: 8,4 / 10 (7 spelers)
Internet-beoordeling: 7,2 / 10 (4 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 79 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen: Shipyard € 50,40 (winkelprijs) € 45,40 (jaarledenprijs)
Spelregels: duits ( vertaling )
Spelmateriaal: volledig taalonafhankelijk
Shipyard
Die Werft is een strategisch bordspel waarbij de spelers ijverig een eigen bouwwerf leiden.
Bedoeling van het spel is om schepen te bouwen en deze op een gehuurd kanaal een maidentrip te laten uitvoeren.
Elk schip levert je vervolgens punten op, mits er een kapitein aan boord is en je kanaalsysteem lang genoeg is voor het varende schip. Het spreekt voor zich dat elk schip sowieso uit een boeg, minstens één middenstuk en een achtersteven moet bestaan.
Bij aanvang van het spel ontvangt iedere speler een werf, waarop hij zijn schip kan bouwen, een goederentrein en 6 centen (Gulden). Afhankelijk van het aantal spelers, worden ook een aantal geheime regeringsopdrachten aan de spelers uitgedeeld.
Een speelbeurt bestaat telkens uit 5 stappen. Eerst legt de speler de actie die hij in de vorige beurt gekozen heeft vooraan op het actiespoor. Dit actiespoor is een ovaal parcours dat een aantal maal wordt afgelegd (waarbij het aantal af te leggen ronden gelijk is aan het aantal spelers).
Vervolgens kiest de speler een nieuwe actie, ontvangt hij inkomsten conform de plaats van de gekozen actiefiche en voert hij de gekozen actie uit. Indien in een beurt één of meerdere schepen worden afgewerkt, laat de speler deze bovendien nog een maidentrip uitvoeren, een 'eerste vaart' om de snelheid, veiligheid, bemanning, militaire en handelsmogelijkheden van het betrokken schip (of schepen) te testen.
De acties die op het actiespoor aanwezig zijn (en waaruit gekozen kan worden) zijn de volgende:
1) scheepsbouw (1 tot 3 delen van een schip op je werf bouwen);
2) een goederentrein met grondstoffen kopen, die je met een andere actie kan ruilen tegen geld, uitrusting en/of bemanning (zie hierna, 6);
3) een kanaaltegel bijhuren (zodat je kanaal lang genoeg is voor de maidentrip);
4) een stuk uitrusting of een bemanningslid op je werf brengen;
5) arbeidskrachten aannemen, waardoor je een bepaald voordeel verkrijgt bij het bouwen van schepen;
6) grondstoffenhandel, waar je de goederen op je goederentrein omruilt tegen geld, uitrusting en/of bemanning;
7) subsidies (2 Gulden) incasseren, doch dit is enkel bij een spel met vier spelers;
De acties waaruit een speler elke beurt mag kiezen zijn echter niet onbegrensd: de actie uit de vorige beurt mag niet opnieuw gekozen worden (tenzij 6 Gulden worden betaald voor een bijkomende actie), noch een actiefiche waarop een andere spelersfiguur staat.
Zo bouwt iedere speler elke beurt gestaag voort aan zijn schip (of schepen), teneinde zoveel mogelijk punten te scoren op zijn maidentrips.
Vooraleer de maidentrip wordt uitgevoerd, krijgt het schip reeds punten voor snelheid, bemanning (1 punt per bemanningslid) en kanonnen en lastkranen (2 punten per stuk). Nadien kan de speler nog punten scoren op zijn maidentrip voor de symbolen die worden bevaren en waar een bepaald aspect van je schip op geslaagde wijze getest wordt. Wordt een 'Blauwe Vlag' (een ereteken voor het snelste schip) bevaren, dan worden punten toegekend a rato van het aantal vakjes dat je hebt gebruikt om tot op het vakje van deze 'Blauwe Vlag' te varen.
Ook op het einde van het spel, kan iedere speler nog een hoop punten verdienen. Bij aanvang van het spel krijgt iedere speler immers een aantal geheime regeringsopdrachten. Van de twee soorten regeringsopdrachten (groene en blauwe) die iedere speler ontvangt, zal hij er in de loop van het spel een aantal dienen af te geven, totdat voor iedere speler slechts één opdracht van elke soort overblijft, hetzij twee in totaal. Deze opdrachten leveren punten op indien je de aan de gestelde voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld het aantal of de lengte van afgewerkte schepen, de stukken uitrusting of bemanning die op de schepen of in je vloot terug te vinden zijn, enzovoort.
Het spreekt voor zich dat iedere speler gedurende het spel bij de scheepsbouw deze geheime opdrachten in het achterhoofd (of voorhoofd?) houdt, om uiteindelijk nog een hoop extra punten uit de brand te slepen.
Zoals wel meer het geval is, wint ook hier de speler met de meeste punten op het einde van het spel (met geld als tweede waardemeter ingeval van een gelijkstand).

Die Werft is werkelijk een prachtig en sfeervol spel. Het doornemen van de spelregels en het uitstallen van het spelmateriaal zal ongetwijfeld enige tijd van de spelers vergen, doch eens je het spel een keer gespeeld hebt, smaakt het beslist naar meer!
Ook visueel is het leuk dat je schepen afwerkt met bemanningsleden, zeilen, kanonnen en dies meer en ze op kanaaltegels laat varen (de plaats waar een schip haar maidentrip eindigt, is meteen de startplaats voor de volgende maidentrip van die speler, zodat je kanaaltegel na kanaaltegel bevaart).
Het spel mag zich m.i. dan ook gerust meten met andere strategische toppers. Erg leuk!


Spelmateriaal:
© Sven Talboom - 01.02.2010