Speelbord:

Finito!

Uitgever: Schmidt Spiele
Jaartal: 2008
Aantal spelers: 2-4
Aangegeven spelduur: 20 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 8 jaar
Spelauteur: Hartmut Kommerell
FORUM-beoordeling: 7,7 / 10 (12 spelers)
Internet-beoordeling: 7,0 / 10 (7 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 74 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:
prijs op aanvraag
Spelregels:
Spelmateriaal: volledig taalonafhankelijk

Finito! is een eenvoudig bordspel, waarin spelers trachten om zo snel mogelijk op hun eigen speelbord de getallen 1 tot 12 in de goede volgorde te plaatsen.
Iedere spelers beschikt over 12 stenen in de eigen kleur. Op deze 12 stenen staan respectievelijk de getallen 1 tot en met 12 afgebeeld. Iedere speler legt zijn stenen verdekt voor zich (waarbij deze nogmaals grondig worden gemixt). Bij het begin van het spel legt iedere speler 3 willekeurig gekozen stenen bloot. Dit zijn de startstenen van de betrokken speler. Ook beschikt iedere speler over een eigen speelbord, bestaande uit 36 vakjes, waarop de getallen 1 tot 20 in oplopende volgorde voorkomen (sommige cijfers eenmaal, andere cijfers tweemaal).
Om beurten werpt iedere speler een 20-zijdige dobbelsteen (getallen 1 t/m 20). Het getal dat gegooid wordt, geldt voor iedere speler, zodat het in principe zelfs niet uitmaakt wie in feite de teerling werpt. Het getal dat gegooid wordt, is het vakje waarop één van je openliggende stenen gelegd moet worden. Elke keer nadat de spelers een getallensteen op hun speelbord hebben gelegd, draaien zij een nieuwe steen om, zodat er steeds 3 openliggende stenen zijn waaruit gekozen kan worden.
Indien het getal dat met de dobbelsteen gegooid wordt, reeds bedekt is door een andere steen (of andere stenen, indien het getal tweemaal voorkomt), wordt de steen gelegd op een vrij getallenveld, zijnde ofwel het eerstvolgende kleinere getallenveld, ofwel het eerstvolgende grotere getallenveld (vrije keuze van de betrokken speler).
Pas van zodra alle getallenstenen op het speelbord liggen, kunnen de reeds geplaatste stenen worden verplaatst. Hierbij geldt hetzelfde principe: een getal wordt gedobbeld, waarna een steen van ergens op het speelbord wordt verplaatst naar het gedobbelde getallenveld (hetzij een nabij kleiner of groter getallenveld indien de gedobbelde waarde reeds bezet is door een andere steen). Terzake wordt eerst het doelveld bepaald, nadien wordt gekozen met welke steen naar dit doelveld gegaan wordt: hierbij mag zelfs een steen worden gekozen die bijvoorbeeld op het gedobbelde of een nabij gelegen getal lag!
Zo gaat het spel door totdat een speler 'Finito!' roept: dit wil zeggen dat alle 12 getallenstenen in de juiste volgorde op zijn speelbord liggen. Uiteraard moeten de getallenstenen hierbij niet vlak naast elkaar liggen, maar mogen er vrije velden liggen tussen opeenvolgende getallen.

Finito! is een eenvoudig spel met een korte spelduur, dat geschikt is om een spellendag of spellenavond op gang te brengen of af te sluiten. Niet al te veel denkwerk, met een vleugje strategie. Om het geluk met openliggende stenen of gedobbelde waarden enigszins te neutraliseren, kan ervoor worden geopteerd om het spel meermaals achter elkaar te spelen, totdat een bepaald puntenaantal wordt bereikt. Een speler die als eerste de 12 getallenstenen in de juiste volgorde heeft gelegd, zal in die ronde 12 punten incasseren, terwijl de andere spelers in die ronde zoveel punten zullen ontvangen als zij opeenvolgende getallen in één ononderbroken reeks hebben gelegd.
Spelmateriaal:
© Sven Talboom - 12.01.2010