Speelbord:

Montego Bay

Uitgever: Queen Games
Jaartal: 2009
Aantal spelers: 2-4
Aangegeven spelduur: 45-60 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 8 jaar
Spelauteur: Michael Feldkötter
FORUM-beoordeling: 8,1 / 10 (12 spelers)
Internet-beoordeling: 7,1 / 10 (5 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 78 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:
€ 35,20 (winkelprijs) € 31,70 (jaarledenprijs)
Spelregels: ( download )
Spelmateriaal: volledig taalonafhankelijk

We bevinden ons in Montego Bay, een havenstad in het noorden van Jamaica.
De havenarbeiders verlaten hun kroegen en gaan werken in de pakhuizen langs de kade om zoveel mogelijk centjes te verdienen. Tussen hen bevindt zich één luiaard, 'Lazy Jack' genaamd, die de kroeg slechts af en toe verlaat, als hij weer platzak is.
Op de kade staat ook de Tally-Man, een opzichter die alle vaten telt die de havenarbeiders vanuit de pakhuizen in de aanwezige schepen laden.
Bij aanvang van het spel ontvangt iedere speler twee havenarbeiders (één grote en één kleine), 16 vaten en tot slot nog 10 bewegingskaarten voor de twee eigen havenarbeiders.
De loodsboot en 3 vrachtschepen worden aan de aanlegsteigers geplaatst.
Voor elke havenarbeider (groot en klein) is er één tegel voorhanden: de tegels van de havenarbeiders van alle spelers worden verdekt gemengd, waarna deze in willekeurige volgorde open in een rij worden gelegd. Zo wordt bepaald welke havenarbeiders als eerste de kroeg mogen verlaten. Eens alle havenarbeiders uit de kroegen zijn vertrokken, lopen zij rondjes rondom de pakhuizen. Als eerste fase in een beurt, hebben de spelers de mogelijkheid om luie "Lazy Jack" in te huren mits betaling van 3 zilveren munten: in geval van gelijke wensen, begint de speler die op dat moment de minste overwinningspunten telt. Lazy Jack is op dat moment als het ware een derde arbeider die mee komt helpen tijdens die ronde.
Elke beurt leggen vervolgens alle spelers tezamen verdekt twee bewegingskaarten uit. Er zijn elke ronde 10 kaarten ter beschikking (waarden 1 t/m 5 voor elk van je arbeiders), waaruit elke beurt dus twee kaarten gekozen worden: één bewegingskaart voor de grote arbeider en een tweede bewegingskaart voor de kleine arbeider.
Vervolgens, te beginnen met Lazy Jack, gevolgd door de tegel die vooraan in de open rij ligt, worden de bewegingen van de betrokken arbeiders één voor één uitgevoerd, overeenkomstig de uitgespeelde kaarten. Is de doelplaats bezet, dan wordt de arbeider die reeds op die plaats stond, naar de tegenoverliggende plaats verdrongen. Staat er echter op deze laatste plaats ook een arbeider, wordt de arbeider die zich initieel wilde verplaatsen, één vakje minder ver geplaatst.
Nadat elke arbeider zijn beweging heeft voltooid, verzamelen de arbeiders goederen uit pakhuizen, namelijk de goederen die zijn afgebeeld op het pakhuis waaraan de arbeider grenst. De pakhuizen bevatten hetzij 1 of meerdere vaten, hetzij enkele kapotte vatten (waardoor een vat dat voorheen reeds op een schip geladen was, verwijderd moet worden), hetzij een muntstuk (dat vooral van belang is om ten gepaste tijde op Lazy Jack beroep te kunnen doen).
Dan mag iedere arbeider, te beginnen met de figuur die het dichtst bij de opzichter staat, goederen in de schepen laden. Op elk schip staan 3 cijfers afgebeeld. De speler die de meeste goederen in het schip laadde, krijgt punten conform het hoogste cijfer. De 2 andere cijfers zijn respectievelijk voor de speler met het op één na meeste vaten (tweede plaats) en de speler op de derde plaats.
De speler die een laatste laadruimte in een schip van een goed voorziet, ontvangt bovendien 1 bonuspunt. Alle volle schepen en ook het eerste schip leveren in de betreffende ronde punten op, waarna de schepen alle een plaats opschuiven en een nieuw schip aan de laatste steiger aangelegd wordt (of desgevallend meerdere indien er volgeladen schepen uitgevaren zijn).
De speelvolgordetegels schuiven ten slotte alle een plaats op, zodat de eerste tegel achteraan in de rij komt te liggen.
Een nieuwe ronde begint op dezelfde wijze als hiervoor beschreven. Het spel is afgelopen wanneer aan het einde van de waarderingsfase, nog slechts 3 (of minder) schepen in de haven liggen. Iedereen krijgt dan nog één beurt, waarna de overgebleven schepen worden gewaardeerd. Eventuele vaten die niet geladen konden worden, kunnen eventueel nog enkele punten opleveren. De speler met de meeste punten, wint het spel (of ingeval van een gelijkstand, de meeste munten).

Montego Bay is een toegankelijk bordspel dat hooguit een uurtje duurt en heel geschikt is voor de ganse familie.
Met een variabel spelbord (pakhuizen en schepen), is afwisseling gegarandeerd. Uitproberen dus maar!
Overig spelmateriaal:
© Sven Talboom - 10.04.2010