Speelbord:

Power Struggle
In cash we trust
Uitgever: Eggertspiele
Jaartal: 2009
Aantal spelers: 3-5
Aangegeven spelduur: 90-120 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 12 jaar
Spelauteur: Bauldric & Friends
FORUM-beoordeling: 8,7 / 10 (7 spelers)
Internet-beoordeling: 8,9 / 10 (5 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 88 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:

Power Struggle (engelstalig)
€ 31,60 (winkelprijs)
€ 28,40 (jaarledenprijs)
Spelregels:
Spelmateriaal: taalafhankelijk: tekst op o.a. overzichtskaarten en gebeurteniskaarten
Machtspiele
Heb je weleens de droom gehad om in een groot bedrijf mee de touwtjes in handen te hebben?
Welnu, in dit strategische bordspel kan je deze droom verwezenlijken.
Als machtig zakenman/zakenvrouw, tracht je in 6 domeinen jouw macht en invloed in het bedrijf te vergroten:
- het uitoefenen van invloed in de directieraad (invloedspoor);
- het verwerven van aandelen (aandelenspoor);
- hoofddepartementen vormen (hoofddepartementenspoor);
- af en toe de nodige corruptie gebruiken (corruptiespoor);
- verschillende externe adviseurs aanstellen die jouw belangen veilig stellen (adviesspoor);
- en ten slotte beter te doen dan jouw persoonlijke aartsvijand (medespeler) binnen het bedrijf;
Wie als eerste in 4 van de 6 voormelde domeinen de aangegeven punten binnenrijft, wint het spel.
Bij aanvang van het spel krijgt iedere speler een startkapitaal, een aartsvijandkaart, een competentiekaart en een overzichtskaart.
De aartsvijandkaart toont welke speler jouw aartsvijand is in dit spel en de competentiekaart geeft aan in welke domeinen je beter moet presteren dan je aartsvijand.
Te beginnen met de speler aan wie de privilegekaart Communications werd toebedeeld, plaatsen alle spelers vervolgens enkele managers in het bedrijf, hetzij in de directieraad, hetzij in een departementskamer naar keuze (vergezeld van een aantal werknemers).
Elke ronde in een spel bestaat uit 2 fases: een vergadering van de directieraad en een aantal departementsbeurten (acties).
1) bij een directievergadering wordt telkens het huidige bedrijfshoofd ontslaan en kiest de directieraad een nieuwe voorzitter (nl. de speler met de meeste managers in de directieraad). Ook de afdelingshoofden worden bepaald voor de afdelingen Development, Human Resources, Communications, Accounting, Legal & Patents en Controlling, zijnde telkens de speler die het meeste aantal managers bezit in de verschillende departementskamers toebehorende aan de betrokken afdeling (of bij gelijkstand het meeste werknemers in die afdeling heeft).
Vervolgens krijgt het nieuwe bedrijfshoofd 2 punten op het invloedspoor en elk ander directielid 1 punt.
2) in de departementsbeurten, zal het afdelingshoofd Communications 6 blind getrokken gebeurtenissenkaarten en 2 standaardkaarten in een volgorde naar keuze leggen, verdekt voor alle andere medespelers. De 2 standaardkaarten die elke ronde moeten benut worden, zijn de bonus-uitbetaling en de directievergadering (die het einde van de ronde inluidt).
De directievergadering kan ten vroegste plaatsvinden als 5de gebeurtenis. Afhankelijk of de directievergadering als 5de, 6de, 7de of 8ste gebeurtenis werd gerangschikt, zullen er dus 4 tot 7 departementsbeurten plaatsvinden.
Elke departementsbeurt begint met het omdraaien van een gebeurteniskaart, gevolgd door één actie die iedere speler voor zichzelf mag kiezen en uitvoeren (wederom te beginnen met het afdelingshoofd Communications).
De acties waaruit de spelers kunnen kiezen, zijn velerlei: werknemers inhuren, departementen stichten of herstructureren, vrijwillig ontslag nemen als afdelingshoofd, andere spelers omkopen of punten kopen in alle sporen (uitgezonderd corruptie). Bovendien kunnen spelers gebruik maken van hun privilegekaarten, hetzij als afzonderlijke actie (Development en Legal and Patents), hetzij als bijkomend voordeel bij het uitoefenen van een specifieke actie.
Tijdens de directievergadering ontvangt iedere speler de privilegekaarten van de afdelingshoofden die hij bezit. Corruptie is echter nooit ver weg: een speler kan een aanbod tot omkoping vanwege een andere speler weigeren, doch zal op die manier wel een werknemer verliezen (waarbij de werknemer nota bene zal worden gekozen door de speler die de poging tot omkoping deed !). Doch opgepast, een bod accepteren waardoor de privilegekaart van eigenaar verandert, geeft dan weer een sterker voordeel aan de nieuwe eigenaar (in vergelijking tot de oorspronkelijke privilegekaart): dus deze goedkoop uit handen geven, is evenmin aangewezen.
Tijdens het spel zal je op verschillende sporen gestaag omhoog gaan. Ook geld zal veelvuldig rollen, zoals o.a. bij de koop van aandelen of uitbetaling van bonussen aan directieleden of als dividend.
Als iemand in 4 van de 6 domeinen voldoende punten heeft gehaald, wordt de ronde nog uitgespeeld. Het kan zijn dat ook een andere speler in 4 domeinen voldoende punten haalt. Enkel in dat geval zal de geldvoorraad van de betrokken spelers beslissen over winst (of net niet).

Power Struggle is een strategisch en erg uitgebalanceerd bordspel. De eerste keer zal heel wat aandacht uitgaan naar het begrijpen van de spelregels en het onthouden van alle details: je zou er haast de moed bij verliezen. Echter zal de doorzetter merken dat, eens je het spel aan het spelen bent, het eigenlijk allemaal wel best meevalt. Je hebt in dit spel elke ronde opnieuw ongelooflijk veel keuzes, waardoor niet geweten is wie zich uiteindelijk tot winnaar zal mogen kronen. De aartsvijandkaarten doen bovendien enigzins denken aan de opdrachtkaarten van het veroveringspel RISK en maken het spel in ieder geval nog spannender.
Voor alle liefhebbers van complexe bordspellen die het thema niet ongenegen zijn, is dit spel zeker een must. Spelers die een afkeer hebben van een hoeveelheid aan regeltjes, kunnen dit spel beter aan zich laten voorbijgaan. Zoek dus de juiste medespelers en laat je meeslepen door de charmes van macht en rijkdom in een corrupt zakenleventje.
Overig spelmateriaal:
© Sven Talboom - 16.05.2010