Speelsituatie:

Set
Een sterk visueel spel voor 1-8 spelers
Uitgever: 999 Games
Jaartal: 2009
Aantal spelers: 1-8
Aangegeven spelduur: 20 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 6 jaar
Spelauteur: Marsha J. Falco
FORUM-beoordeling: 7,6 / 10 (12 spelers)
Internet-beoordeling: 7,5 / 10 (9 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 75 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:
€ 9,60 (winkelprijs) € 8,60 (jaarledenprijs)
Spelregels:
Spelmateriaal: volledig taalonafhankelijk
Voordien reeds uitgegeven door o.a. Set Enterprises Inc, Ravensburger en andere firma's.

In dit kaartspel tracht elke speler zo snel mogelijk een set van kaarten te vinden.
Er worden 12 kaarten op tafel gelegd (3 rijen van 4 kaarten) en alle spelers zoeken tegelijkertijd zo snel mogelijk een toegelaten combinatie van 3 kaarten.
Hierbij moet op 4 eigenschappen worden gelet van elke kaart:
- de kleur (groen, paars of rood),
- de vorm (ruit, golf of ovaal),
- de vulling (vol, gearceerd of leeg)
- en ten slotte de hoeveelheid (één, twee of drie figuren)
Een set van kaarten kan worden gevonden door de 3 kaarten met elkaar te vergelijken en telkens de volgende 4 vragen te overlopen:
- is de kleur van de 3 kaarten volledig gelijk (bv. rood, rood, rood) of volledig verschillend (groen, paars, rood)?
- is de vorm van de 3 kaarten volledig gelijk (bv. ruit, ruit, ruit) of volledig verschillend (ruit, golf, ovaal)?
- is de vulling van de 3 kaarten volledig gelijk (bv. figuren op alle 3 kaarten volledig ingekleurd) of volledig verschillend (bv. volledig gekleurd, gearceerd en leeg)?
- is de hoeveelheid volledig gelijk (bv. 2, 2, 2) of volledig verschillend (bv. 1 kaart met 1 figuur, een 2de kaart met 2 figuren en een derde kaart met 3 figuren)?
Bij elk van de vier voormelde vragen moet het antwoord JA zijn (dus ofwel volledig gelijk dan wel volledig verschillend).
Een gevonden set van 3 kaarten zou bijvoorbeeld kunnen zijn:
- de kleur is telkens anders (volledig verschillend);
- de vorm van de kaarten is telkens dezelfde (volledig gelijk);
- de vulling van de kaarten is telkens dezelfde (volledig gelijk);
- de hoeveelheid is telkens anders (volledig verschillend);
Kan jij zulke set vinden op de hierboven afgebeelde foto?
Slaagt op gegeven ogenblik niemand erin om nog een juiste set te vinden, zullen er 3 kaarten worden bijgelegd. Het totaal aan kaarten bedraagt dan 15 (of desgevallend zelfs meer indien dan nog geen goede combinatie gevonden wordt).
Zolang er 12 of meer kaarten liggen, worden de kaarten niet aangevuld, behoudens omwille van de voormelde reden.
Het spel is ten einde als de kaartenstapel van 81 kaarten is opgebruikt en geen enkele speler meer een set kan vormen.

Set is een leuk, kort, verslavend doch intensief zoekspel dat prima geschikt is als opwarmertje of afsluiter van een spelavond... of zelfs op eender welk ogenblik als je tussendoor eventjes tijd hebt.
De zegswijze "oefening baart kunst" is ook hier ongetwijfeld van toepassing. Wat niet wegneemt dat de concentratie van spelers tijdens het spel af en toe zal afnemen en op andere momenten weer zal opflakkeren ;-)
Een aanrader voor de ganse familie!
Spelmateriaal:
© Sven Talboom - 07.05.2010