Speelbord:

Space Alert

Uitgever: QWG Games
Jaartal: 2009
Aantal spelers: 1-5
Aangegeven spelduur: 30 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 12 jaar
Spelauteur: Vlaada Chvátil
FORUM-beoordeling: 8,9 / 10 (6 spelers)
Internet-beoordeling: 8,9 / 10 (7 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 89 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:
€ 37,80 (winkelprijs) € 34,00 (jaarledenprijs)
Spelregels: en
Spelmateriaal: erg taalafhankelijk (veel tekst op de dreigingkaarten).
Czech Games Edition / Heidelberger Spieleverlag (2008)
Czech Games Edition / Rio Grande Games (2008)
In dit coöperatieve bordspel zijn de spelers bemanningsleden van een ruimteschip dat een sprong zal maken in de hyperruimte om een gevaarlijke sector van ons sterrenstelsel te onderzoeken.
De eerste keer dat je het spel speelt, kan je best met 4 of 5 spelers zijn: een cursus ruimteverkenner in zeven lessen leert je immers geleidelijk aan vertrouwd te worden met het spelmechanisme. Erg handig en smakelijk geschreven bovendien !
De spelers die de cursus met succes hebben doorlopen, kunnen ten slotte de eigenlijke missies aanvatten.
De eerste twee proefvluchten duren 7 minuten, de volgende simulaties en missies duren telkens +/- 10 minuten.
Bij aanvang van het spel krijgen een aantal spelers een taak toebedeeld, namelijk die van kapitein, communicatieofficier, tactisch officier en veiligheidsofficier. De vijfde speler kan desgevallend als coördinator toezien of iedereen wel goed de hem/haar opgedragen taak vervult.
Het speelbord stelt een ruimteschip voor dat gedurende een missie van 10 minuten verdedigd moet worden tegen interne dreigingen (sabotage, indringers) en externe dreigingen (vijandelijke schepen).
Nauw samenwerken in dit spel is cruciaal om niet te sterven tussen de sterren.
Voor het spel heb je ook een CD-speler nodig. Heb je geen CD-speler bij de hand, dan kan een speler zich als spelleider "opofferen" om de berichten van de CD-speler op de aangegeven tijdstippen voor te lezen. Hiertoe zijn missiekaarten voorhanden. Heb je wel een CD-speler, spreekt het voor zich dat de missiekaarten in de speeldoos verdwijnen.
Van zodra de missie op de CD gestart wordt, zullen de verschillende spelers hun respectieve bemanningsleden doorheen het schip loodsen en/of acties doen uitvoeren. Zoals in het spel RoboRally geven de spelers tijdens de missie aan wat hun bemanningsleden gaan doen door het (verdekt) neerleggen van kaarten: het bemanningslid kan zich naar een ander station in het ruimteschip bewegen (links, rechts of via de lift naar het boven- of onderdek). Een bemanningslid kan ook in een bepaald station een actie ondernemen: een systeem activeren of repareren, een kanon of raket afvuren, energie overbrengen naar een schild of reactor of de algemene reactor opladen, een team gevechtsrobots (re)activeren of gebruiken voor een aanval tegen vijandige indringers, de interceptors gebruiken voor uiterst dreigende aanvallen,... Je merkt het al: keuzes genoeg!
Terwijl de CD afspeelt, komen vijanden tevoorschijn, mogen kaarten worden bijgetrokken en uitgewisseld conform de uitgesproken meldingen en is het communicatiesysteem op bepaalde ogenblikken verstoord. Behalve tijdens een verstoorde communicatie, moeten de spelers steeds met elkaar overleggen en beslissingen nemen (actiekaarten verdekt neerleggen). In elke missie zijn er 3 fases, waarbij nieuwe kaarten horen. Nadat de CD-speler het einde van een fase heeft aangekondigd en afgekondigd, begint elke speler met de kaarten van een volgende fase (of zelfs vroeger indien hij dit wil). De kaarten die in een vorige fase werden neergelegd, mogen vanaf dan niet meer worden gewijzigd.
Zo kan een speler bijvoorbeeld in de eerste fase (waarin 3 kaarten op de eerste velden van zijn eigen speelbordje neergelegd kunnen worden), beslissen om in de eerste beurt diens bemanningslid via de lift naar het benedendek te brengen, in de tweede beurt zich naar het rechtse onderstation te begeven, om vervolgens in de derde beurt het licht laserkanon te activeren.
In de eerste of de tweede beurt van een fase mag trouwens ook het computeronderhoud niet verwaarloosd worden. Want als dat gebeurt, dan worden alle navolgende acties van alle spelers met 1 beurt uitgesteld. Ook de hiërarchie is trouwens niet onbelangrijk. Beslissen de kapitein en de communicatieofficier bijvoorbeeld om samen de lift te nemen, dan is dit wegens plaatsgebrek niet mogelijk. De kapitein gaat steeds als eerste, zodat de communicatieofficier de trap zal moeten nemen (waardoor de navolgende geplande acties van de communicatieofficier alle 1 beurt later plaatsvinden en de opdrachtkaarten dus 1 vakje naar rechts worden opgeschoven).
Nadat de CD de laatste woorden van de betrokken misssie heeft uitgegalmd ("Sprong naar hyperruimte"), is de actiefase voorbij. Nu zal worden gecontroleerd of de bemanning de missie met succes heeft volbracht.
De tactisch officier zal nu beurt per beurt telkens de volgende acties uitvoeren: vijanden die op dat moment tevoorschijn komen, worden op het eerste veld van het aangegeven trajectspoor gelegd (zijnde een traject van vijandige schepen naar ons ruimteschip toe), de actiekaart van elke speler (te beginnen met de kapitein) van die beurt wordt uitgevoerd, geactiveerde kanonnen worden afgevuurd, de vijanden naderen en doen een actie (indien zij een bepaald punt op het trajectspoor hebben bereikt), waarna ten slotte de afgevuurde raketten verder vliegen of de dichtsbijzijnde vijand treffen (voorzover binnen bereik).
Zoals u kan lezen, is het spel niet eenvoudig, zeker niet de eerste missie(s). Er moet aan elk detail worden gedacht, terwijl de bemanningsleden op amper 10 minuten tijd elk 12 actiekaarten spelen waarmee de vijandige dreigingen moeten worden overwonnen.
Op het einde van de twaalfde beurt, maakt het schip weer een sprong doorheen de hyperruimte naar de veilige thuishaven, als het tenminste niet in flarden van elkaar geschoten werd...
De vijandige schade die het ruimteschip kan verdragen, is gelijk aan 6 treffers per sectie (links, midden, rechts). Van zodra een schip een zevende treffer oploopt in eender welke sectie, is het avontuur faliekant afgelopen. De treffers leiden altijd tot schade (en quasi-altijd tot verminderde mogelijkheden) van het schip.

Space Alert voelt als een kruising aan tussen de spellen Galaxy Trucker en RoboRally.
Galaxy Trucker omwille van de tijdsdruk, RoboRally omwille van het verdekt neerleggen van actiekaarten (het zogenaamd "programmeren" in het genoemde robottenspel).
Daarbij komt dan nog het coöperatieve aspect, zijnde het samenwerken van spelers tegen het spelsysteem.
De diverse soundtracks, trajectsporen en dreigingen, zorgen ervoor dat elke missie weer anders is. Het spel is bovendien erg gebalanceerd.
Ben je niet vies van coöperatieve spellen en ook niet van een beetje stress, zelfs tijdens je momenten van ontspanning ;-), dan is dit spel beslist het proberen (en het kopen) waard.
Als astronaut moet je natuurlijk langzaam aan vertrouwd geraken met de verschillende mogelijkheden en gevaren in dit spel, en daarvoor is de bijgeleverde cursus met proefvluchten prima geschikt. Een klein foutje kan immers genadeloos worden afgestraft. Elke vijand heeft een eigen schildwaarde, een eigen incasseringsvermogen en eigen aanvalsacties. Vaak is het dus van groot belang dat schoten van het benedendek en bovendek in precies dezelfde beurt worden afgevuurd. Je zal de tirade en hierop volgende doodskreten van je kapitein liever niet willen aanhoren als blijkt dat jij niet tijdig het kanon hebt geactiveerd, omdat je op de lift aan het wachten was (die de kapitein nota bene ook net dán gebruikte) of je een beurt door het venster aan het turen was voor visuele bevestiging van het naderende drama...
Rekening houdende met het feit dat een missie in totaliteit amper 30 minuten duurt eens je het spel kent, is dit spel zonder twijfel een absolute topper in zijn genre!

Overig spelmateriaal:
© Sven Talboom - 18.10.2010