Speelbord:

Thurn und Taxis


Uitgever: 999 Games
Jaartal: 2006
Aantal spelers: 2-4
Aangegeven spelduur: 60 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 10 jaar
Spelauteurs: Karen en Andreas Seyfarth
FORUM-beoordeling: 8,3 / 10 (25 spelers)
Internet-beoordeling: 7,0 / 10 (13 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 78 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:
28,90 (winkelprijs) 26,00 (jaarledenprijs)
Spelregels:
Spelmateriaal: volledig taalonafhankelijk (behalve het overzichtskaartje, bestemd voor elke speler)
Thurn und Taxis (Hans im Glck)
Thurn et Taxis: L'aventure postale (Hans im Glck)
Thurn and Taxis (Rio Grande Games)
Zoals de naam doet vermoeden, leidt iedere speler in dit strategische bordspel een postkoetsbedrijf. De familie Thurn und Taxis heeft immers gedurende enkele honderden jaren een monopolie gehad in het postwezen in verschillende landen.
Op het speelbord zijn de namen van 22 steden afgebeeld uit respectievelijk Duitsland (deelstaten Baden-Wrttemberg en Beieren), Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechi en Polen. De steden behoren allemaal tot n van de 9 aanwezige kleuren (landen), waarvan de kleur zowel op het speelbord als de betrokken stadkaart zijn aangeduid. Op het speelbord worden soms twee landen als n land gegroepeerd voor het bemachtigen van bonusfiches.
Spelers trachten zoveel mogelijk stations te bouwen (max. 1 eigen station per stad), bonusfiches te bemachtigen (door het vervullen van voorwaarden) en de meest waardevolle postkoets te verwerven (door het afleggen van langere postroutes).
Hierbij mag elke speler iedere beurt telkenmale de hulp inroepen van n van de 4 beschikbare functionarissen.
Om een beter idee te krijgen van het spelmechanisme, zal het spelverloop hierna iets uitgebreider worden geschetst.
Van de stapel stadkaarten (waarin elke stad driemaal met een kaart voorkomt), worden 6 stadkaarten open op het speelbord gelegd.
Een speler die aan de beurt is, moet eerst verplicht n stadskaart nemen (hetzij 1 van de 6 openliggende kaarten, hetzij de bovenste verdekte kaart van de trekstapel stadkaarten. Een plaats van een weggenomen openliggende kaarten wordt steeds onmiddellijk aangevuld.).
Met de hulp van de Postmeester (1 van de 4 functionarissen), kan een speler in een beurt zelfs een extra kaart nemen (in de eerste ronde van het spel is een speler zelfs verplicht de hulp van de Postmeester in te roepen).
Bevallen de openliggende kaarten niet, kan de hulp van de ambtenaar worden ingeroepen, waardoor alle 6 openliggende stadkaarten worden vervangen door 6 nieuwe.
Daarna moet de speler in diezelfde beurt een kaart voor zich neerleggen, waardoor een postroute wordt gestart (eerste kaart) of aangevuld (later neergelegde kaarten).
Er mag altijd maar 1 postroute voor een speler liggen. Aanvullen van een postroute betekent dat (links of rechts van de reeds neergelegde kaarten) een stadkaart wordt neergelegd die een naburige stad is van een stadkaart die reeds neergelegd was (cf. wegen op het speelbord).
Kan of wil een speler geen route starten of aanvullen, dan moet hij de reeds neergelegde stadkaarten verwijderen en een nieuwe postroute beginnen door het uitleggen van n stadkaart.
Desgevallend kan de speler bij het neerleggen de hulp van de koerier inroepen, hetgeen hem toelaat twee kaarten neer te leggen (in plaats van 1).
Indien gewenst, mag een speler ten slotte de voor hem liggende route afsluiten mits deze uit ten minste 3 steden bestaat.
Afsluiten van een ronde betekent dat een speler stations mag inzetten: ofwel bouwt de speler in elk land waar zijn postroute doorheen gaat 1 station, ofwel bouwt de speler in elke afgelegde stad van 1 land 1 station.
Als hij aan n van de gestelde voorwaarden voldoet (bv. zijn alle steden in een land met n van zijn stations bezet of werd een route van een bepaalde lengte gevormd), ontvangt de speler de betrokken bonusfiche.
Als de route van een speler ten minste een aantal aangegeven stadkaarten bevat, kunnen ook nog postkoesten worden gewonnen (die eveneens bonuspunten opleveren). De hulp van de koetsbouwer kan je hierbij handig inroepen.
Op het einde van zijn beurt, reduceert de speler ten slotte zijn aantal handkaarten tot maximaal 3 en is de volgende speler aan de beurt.
Van zodra de meest waardevolle postkoets is genomen of een speler zijn laatste station gebouwd heeft, wordt de laatste ronde ingeluid.
De speler met de meeste punten wint het spel. Het puntentotaal wordt berekend als volgt: overwinningspunten gelijk aan de meest waardevolle postkoets PLUS overwinningspunten van alle bonusfiches MIN het aantal niet ingezette eigen stations.

Thurn und Taxis werd in 2006 gekozen tot Spel van het Jaar in Duitsland. Hieruit blijkt reeds dat het om een erg leuk en vooral toegankelijk spel gaat.
Zoveel gelegenheidspelers als veelspelers zullen ongetwijfeld veel plezier aan dit spel beleven.
De eenvoudige spelregels, de tactische keuzemogelijkheden en de aanvaardbare speelduur van 60 tot 90 minuten, zorgen ervoor dat dit spel vaak zijn weg naar de speltafels vindt.
Een genre spel dat ik persoonlijk erg graag speel.
En nu snel even een briefje posten met bestemming Wrzburg... (hetgeen bovendien een erg mooi fietsgebied is ;-))


Overig spelmateriaal:
© Sven Talboom - 30.09.2011