Speelbord:

Tribune
Primus inter pares
Uitgever: Fantasy Flight Games
Jaartal: 2007
Aantal spelers: 2-5
Aangegeven spelduur: 60-120 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 12 jaar
Spelauteur: Karl-Heinz Schmiel
FORUM-beoordeling: 8,7 / 10 (13 spelers)
Internet-beoordeling: 8,3 / 10 (7 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 86 %
Te koop bij Adriaensen Speciaalzaak Gezelschapsspellen:
€ 37,80 (winkelprijs) € 34,00 (jaarledenprijs)
Spelregels: ( vertaling )
Spelmateriaal: taalafhankelijk, namelijk:
de overzichtskaarten ( vertaling overzichtskaarten ) alsook erg beperkte tekst op de speelkaarten.
Tribun (Heidelberger Spieleverlag / Moskito Spiele - 2007)
Het bordspel Tribune speelt zich af in de belangrijkste metropool van de Romeinse Oudheid : Rome! De spelers zijn grote Romeinse patriciërsfamilies die streven naar invloed en macht.
Spelers winnen het spel indien zij een bepaald aantal zegevoorwaarden kunnen vervullen (ingeval van een gelijkstand, worden de verschillende zegevoorwaarden op hun afzonderlijke waarde beoordeeld). Soms is één van de zegevoorwaarden zelfs verplicht te behalen.
De 6 zegevoorwaarden waarover het telkens gaat, zijn: een bepaald aantal legioenen, denarii of lauwerkransen verzamelen, de gunst van de goden verwerven, de invloed over een aantal facties laten gelden of het behalen van de titel 'tribuun'.
Om aan deze zegevoorwaarden te kunnen voldoen, zullen de spelers beroep moeten doen op de zeven facties die elk hun invloed hebben op het openbare leven in Rome, zoals senatoren, gladiatoren, legaten, plebejers, Vestaalse Maagden en dies meer.
Vertegenwoordigers van deze facties (alsook hun leider) kunnen de spelers aantreffen in verschillende gebouwen van het oude Rome, zoals het Forum Romanum, de catacomben, het Pantheon, enzovoort.
Elke ronde worden nieuwe personen open of verdekt neergelegd (dit is afhankelijk van het gebouw en haar functie) op de diverse gebouwencomplexen in de oude stad.
Vervolgens laten de spelers om beurt één van hun volgelingen naar een bepaalde persoon in een gebouw gaan. In de gebouwen 'Curia' en 'Atrium Auctionorum' kunnen mogelijk zelfs meerdere personen door een volgeling worden geviseerd.
Vaak moet voor het inwinnen van de invloed van de betrokken persoon worden betaald. De spelers zullen dan ook niet nalaten om meermaals één van hun volgelingen in te zetten om hun financiën op te krikken (de muntschaal). Bovendien zullen volgelingen vanzelfsprekend hun diensten verlenen om jouw ingewonnen invloed te laten gelden in bepaalde facties.
Een factie die nog niet door een speler wordt gecontroleerd, kan worden beheerst door het neerleggen van twee kaarten van de betrokken factie.
Moeilijker is het echter om een factie die je controleert, te blijven beheersen.
Je kan je immers niet verdedigen tegen een gelukte overname. Je zal in dat geval dus minstens een beurt moeten wachten vooraleer je zelf opnieuw een poging kan ondernemen tot controle over de verloren factie.
Overnames van facties kunnen gebeuren op twee manieren: ofwel legt de speler die een factie overneemt, meer kaarten (in aantal) af dan de controlerende speler.
Ofwel legt de speler een hogere waarde aan kaarten af (som van de waarden op de kaarten) dan de controlerende speler.
Bovendien kan elke speler nog om de gunsten van de goden smeken (mits hij reeds invloed heeft in de factie Vestaalse Maagden) en/of lauwerkransen verdienen op het Marsveld.
Als je weet dat er verschillende zegevoorwaardenkaarten zijn en op het einde van elke beurt iedere keer de strijdwagen wordt geveild aan de hoogstbiedende (die een factie tegen overname beschermt), dan blijven de tactische keuzes die je als speler moet maken, immer uitdagend.

Tribune is een strategisch bordspel dat fel gesmaakt wordt in de spellenclubs van FORUM-FEDERATIE vzw en zonder twijfel het uitproberen waard is.
Bereid je voor op een erg spannende strijd in het Oude Rome, want zegevieren is jouw doel: word tribuun: de eerste onder gelijken, de primus inter pares!

Overig spelmateriaal:
© Sven Talboom - 11.08.2009