Speelbord:

Wikinger

Uitgever: Hans im Glück
Jaartal: 2007
Aantal spelers: 2-4
Aangegeven spelduur: 60 min
Aangegeven leeftijd: vanaf 10 jaar
Spelauteur: Michael Kiesling
FORUM-beoordeling: 8,4 / 10 (15 spelers)
Internet-beoordeling: 8,5 / 10 (11 websites)
Bezoekers-beoordeling: nog niet van toepassing
Globale beoordeling: 84 %
Spelregels: ( vertaling )
Spelmateriaal: volledig taalonafhankelijk
Vikings (Rio Grande Games)

De spelers zijn elk een vikingstam, die eilanden ontdekken nabij hun vaste land. Op deze eilanden vestigen zich ambachtslui en edelen. Ook strijders verschijnen om de aanvallende schepen af te weren. Na 6 spelronden wordt gekeken welke stam het meeste roem heeft behaald.
Iedere speler krijgt bij aanvang een eigen vasteland (speelbordje in de vorm van een L op zijn kop), 2 pionnen in zijn kleur, een beginkapitaal aan goud, een startkaartje en een speloverzicht. Het speelbordje toont 7 figuren onder elkaar: grijze bootsmannen (rechts boven in de hoek), kleurrijke schepen, zwarte strijders, rode edelen, groene verkenners, gele goudsmeden en blauwe vissers.
Op het eigenlijke speelbord is er elke ronde plaats voor 12 kaartjes, die als een cirkel rondom een rad zullen geplaatst worden.
Bij het begin van iedere ronde worden dus 12 kaartjes op deze plaatsen gelegd, gaande van 0 t/m 11: eilandkaartjes worden aangelegd vanaf plaats 0, vikingschepen worden aangelegd vanaf plaats 11. Alzo zullen de eerste plaatsen door eilandkaartjes worden bezet en de laatste plaatsen door vikingschepen.
Nadien wordt naast elk van de 12 gelegde kaartjes, een spelfiguur geplaatst: er worden 12 figuren blind uit de stoffen buidel getrokken. Deze worden op kleur gesorteerd en in een vaste kleurvolgorde naast de kaartjes gelegd, te beginnen vanaf plaats 0: eerst blauw (vissers), dan geel (goudsmeden), vervolgens groen (verkenners), waarna rood (edelen), zwart (strijders) en grijs (bootslui) volgen.
Nu zullen de spelers om beurt een combinatie (kaartje+figuur) van het speelbord nemen. De prijs voor de combinatie hangt af van de plaats rondom het rad, doch positie 0 mag enkel worden gekozen als de betrokken speelfiguur nog als enige in die kleur rondom het rad staat of als een speler niet meer over voldoende goudstukken beschikt om enige duurdere combinatie te verwerven.
Eventueel kan een speler ervoor kiezen om meer geld te krijgen door overwinningspunten in te leveren. Van zodra een combinatie bij positie 0 weggenomen werd, draait het rad, waardoor de prijzen voor de overige combinaties goedkoper worden.
Elke combinatie die verworven wordt, zal vervolgens worden aangelegd. Vikingschepen komen bovenaan in de eerste rij te liggen, de eilandkaartjes naar keuze in één van de rijen 2 t/m 6 van het eigen vasteland-speelbord. Een eilandkaartje moet in elk geval met één zijde grenzen aan een reeds eerder neergelegd kaartje, dan wel aan het eigen vasteland. Bovendien moeten de zijden passen, dit wil zeggen: land moet grenzen aan land, zee aan zee. Het startkaartje wordt bovendien samen met de eerst verworven combinatie aangelegd.
Indien een eilandkaartje wordt aangelegd in de rij met de kleur van de verworven figuur, wordt de figuur meteen op het kaartje geplaatst. Anders (of ingeval van een scheepskaartje) komt de figuur op het vasteland bij de bootsman terecht, rechtsboven op het L-hoekig speelbord.
Nadat alle combinaties verkocht zijn, vindt een waardering plaats: in de oneven ronden een kleine waardering, in de even ronden een grote waardering.
In de kleine waarderingen worden goudstukken uitgedeeld aan goudsmeden op eilandkaartjes die niet bedreigd worden.
In de grote waarderingen brengen bootsmannen bij hem staande figuren van het vasteland naar eilandkaartjes, doch steeds met dien verstande dat op elk eilandkaartje slechts 1 figuur mag staan: ofwel alle figuren van één kleur, ofwel één figuur van elke kleur die zich naast de bootsman bevinden. Hierna verdwijnt de bootsman uit het spel.
Vikingschepen bedreigen vervolgens alle eilanden onder het betrokken schip: hoever het gevaar reikt, hangt af van de zeilkleur van het betrokken schip. Staat een strijder onder het schip, beschermt deze alle andere figuren onder hem.
Indien geen strijder aanwezig is, dient de betrokken speler zegepunten of goudstukken af te staan zoals aangegeven op het zeilschip. Bovendien zullen figuren worden bedreigd, afhankelijk hoever het gevaar reikt (cf. kleur van het zeil).
Niet-bedreigde figuren (zij die door een strijder worden beschermd) brengen in de grote waarderingen zegepunten of goudstukken op: edelen en verkenners leveren op hun eigen manier zegepunten op, goudsmeden leveren goudstukken op. De vissers zorgen ten slotte voor bevoorrading, doch worden enkel op het einde van het spel gewaardeerd.
Aan het einde van het spel wint de speler met de meeste zegepunten, waarbij elke vijf goudstukken gelijk zijn aan één zegepunt. Verder zijn er nog bonuspunten voor het grootste aantal afgewerkte eilanden alsook het langste afgewerkte eiland. Ten slotte worden de vissers nog in de eindtelling betrokken. Positieve of negatieve zegepunten worden toegekend in de mate dat vissers alle figuren op het speelbord te veel dan wel te weinig bevoorraden. Eén onbedreigde visser kan zichzelf en vier andere figuren voeden.

Wikinger is een strategisch bordspel dat prima geschikt is als familiespel, zoals bijvoorbeeld ook Ticket to Ride of De kolonisten van Catan zulke spellen zijn.
Het spel is leuk, speelt erg vlot en blijft toch behoorlijk strategisch. Houd je van meer strategie, kan je in de gevorderde versie zelfs de startspeler veilen (die van 13 blind getrokken figuren één weer in de buidel mag terugsteken), waarbij ook de blind getrokken figuren in een andere volgorde kunnen aangelegd worden.
Wikinger is een spel dat goed scoort, zowel op internetsites als bij de spelers van FORUM-Federatie vzw. Een aanrader dus!
Overig spelmateriaal:
© Sven Talboom - 24.04.2010