ONLINE BEOORDELINGSFORMULIERBij het invullen van het formulier mogen één dan wel twee aangrenzende vakjes worden aangevinkt.
Kan je bijvoorbeeld niet kiezen tussen "topper" en "goed spel" (zie vraag 1a), omdat het spel in jouw ogen een subtopper is, dan vink je het witte vakje aan TUSSEN de twee mogelijke RODE antwoorden.


1. SPELPLEZIER

topper goed spel middelmatig spel slecht spel

ja valt mee nee geen mening

ja valt mee nee geen mening

2. SPELMATERIAAL

ja valt mee nee geen mening

ja valt mee nee geen mening

ja valt mee nee geen mening

3. SPELREGELS

ja ja, maar had beter gekund nee geen mening spel werd uitgelegd

ja enigzins nee geen mening

ja min of meer (slechts enkele niet-essentiële hiaten) nee geen mening

4. ANDERE ASPECTEN VAN HET SPEL

ja enigzins nee geen mening

ja enigzins nee geen mening

ja enigzins nee geen mening
niet van toepassing

ja enigzins nee geen mening
niet van toepassing